Češi a Poláci ve Francii

Název: Češi a Poláci ve Francii
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. [103]-121
Rozsah
[103]-121
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The following portraits depict the stay of several Czech and Polish writers in the French metropolis. They follow their destinies as well as the destinies of their work.
Následující portréty líčí pobyt několika českých a polských spisovatelů ve francouzské metropoli. Vysledovávají jejich osudy a osudy jejich tvorby.