Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu

Název: Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu
Variantní název:
  • The myth of the Czech National Revival and its reflection in the contemporary educational media and on the Internet
Autor: Bína, Daniel
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. [79]-87
Rozsah
[79]-87
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá zpracováváním tématu českého národního obrození v současných českých učebnicích dějepisu a literární výchovy na základních a středních školách, ve srovnání se stavem do konce 80. let 20. stol. Dále zkoumá internetové komunikáty týkající se národního obrození. Nalézají se a konstatují základní tendence a posuny v pojímání této kulturněhistorické epochy v dnešních edukačních publikacích a v nových médiích: zejména opatrné kritické prezentování tématu, nehodnotící přístup, potlačování česko-německých aspektů kulturněhistorických událostí českého národního obrození a do jisté míry i celkové upozaďování tématu národního obrození vyjímáním působení a tvorby významných osobností (zejména K. H. Máchy) z jeho kontextu.
The paper is focused on a comparison between the presentation of the Czech National Revival in contemporary Czech texbooks specialising in teaching history and literature at elementary and secondary schools and the presentation of the same theme by the late 1980s. Further it examines the Internet communication related to the National Revival. In conclusion, it describes the prevailing trends and shifts in the understanding of this period of cultural history in today's educational materials and in the new media.