Bína, Daniel

Varianty jmen:

Bína, Daniel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Bína, Daniel. K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky. Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 121–131.

Kapitola
Bína, Daniel. Mediální gramotnost jako teoretické a pedagogické téma současnosti. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 26–34.

Článek

Článek
Bína, Daniel. Postnarativní fikční světy. Новая русистика. 2009, roč. 2, č. 2, s. 29–38.

Článek
Bína, Daniel. Texty, média, meziprostory a střety aneb o intermedialitě. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 3, s. 47–48.