Bína, Daniel

Name variants:

Bína, Daniel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Bína, Daniel. K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 121–131.

Chapter
Bína, Daniel. Mediální gramotnost jako teoretické a pedagogické téma současnosti. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 26–34.

Article

Article
Bína, Daniel. Postnarativní fikční světy. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 29–38.

Article
Bína, Daniel. Texty, média, meziprostory a střety aneb o intermedialitě. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 47–48.