Čurný, Marián

Varianty jmen:

Čurný, Marián (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Čurný, Marián. Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 119–128.

Článek
Čurný, Marián. Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 253–270.

Článek
Čurný, Marián; Romsauer, Peter. Stredoveká tehelňa v Chotíne. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 523–540.

Článek
Nagy, Peter; Čurný, Marián. Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 541–555.

Článek
Nagy, Peter; Čurný, Marián. Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 347–358.

Článek
Hanuš, Martin; Grznár, Peter; Hladíková, Katarína; Budaj, Marek; Čurný, Marián. Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 297–319.