Divileková, Denisa

Varianty jmen:

Divileková, Denisa (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Harmadyová, Katarína; Divileková, Denisa. Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 253–264.

Článek
Divileková, Denisa; Gregor, Miloš. Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devín. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 301–317.

Článek
Divileková, Denisa; Harmadyová, Katarína. Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 379–390.

Článek
Divileková, Denisa. Vykurovanie na hrade Devín. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 185–198.