Dušková, Sáša

Varianty jmen:

Dušková, Sáša (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38.

Článek
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 196–198.

Článek
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, roč. 20-21, č. C18-19, s. 210–211.

Článek
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 4, 1260-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19761977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 265–266.

Článek
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Aus der Vorgeschichte der Notariatsurkunde in den Böhmischen Ländern. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 131–141.

Článek
Dušková, Sáša. [Bielińska, Maria. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, roč. 18, č. C16, s. 162–165.

Článek
Dušková, Sáša. [Bock, Friedrich. Studien zu den Originalregistern Innocenz' III; Studien zu den Registern Innocenz' IV]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, roč. 6, č. C4, s. 154–159.

Článek
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Česká listina v době přemyslovské : (nástin vývoje). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 51–72.

Článek
Dušková, Sáša. "Confectum per manum" v listinách Václava I. : (příspěvek k poznání diplomatické činnosti notáře Viléma). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. 40–59.

Článek
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Die Brünner am 6.-8. Juni 1968 auf der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně Universität veranstaltete Konferenz auf das Thema "Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, roč. 19, č. C17, s. 161–174.

Kapitola
Dušková, Sáša. Dva zvláštní případy konfirmačních listin Václava II. : Listina tepelská a herburská. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, s. 91–117.

Kapitola
Dušková, Sáša; Šebánek, Jindřich. Ein Additamentum zum CDB IV. : (Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen im Zeitalter Wenzels I. und Bayern). In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, s. 65–72.

Článek
Dušková, Sáša. Formelsammlungen in der böhmischen königlichen Přemyslidenkanzlei. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19761977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 121–124.

Článek
Dušková, Sáša. Formulář Tobiáše z Bechyně ve světle listin pražských biskupů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. 53–71.

Článek
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 188–191.

Článek
Dušková, Sáša. Kdo byl notář Jindřich. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 59–74.

Kapitola
Dušková, Sáša. Listiny na trnavské statky královny Konstancie. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, s. 29–38.

Článek
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Na okraj referátu I. Hlaváčka v MIÖG. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 187–188.

Článek
Dušková, Sáša. Naše listiny doby přemyslovské pro nižší světské feudály a otázka šlechtických archivů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 56–78.

Kapitola
Dušková, Sáša. Nejstarší písemná zpráva o Sobotce. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, s. 133–142.

Článek
Dušková, Sáša. Neznámá křižovnická listina ve formulářové sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 303–311.

Kapitola
Dušková, Sáša. Operum Henrici Šebánek conspectus. In: Folia diplomatica. I. 1971, s. 327–330.

Kapitola
Dušková, Sáša. Práce doc. dr. S. Duškové, DrSc.. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, s. 169–172.

Článek
Dušková, Sáša. Práce prof. dr. J. Šebánka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 289–295.