Dušková, Sáša

Name variants:

Dušková, Sáša (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 38.

Article
Dušková, Sáša. "Confectum per manum" v listinách Václava I. : (příspěvek k poznání diplomatické činnosti notáře Viléma). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, vol. 7, iss. C5, pp. 40–59.

Article
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 3, 1270-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 210–211.

Article
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Bd. 4. Lfg. 4, 1260-1276]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 265–266.

Article
Dušková, Sáša. [Appelt, Heinrich (ed.); Pferschy, Gerhard (ed.); Sutter, Berthold (ed.). Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, vol. 15, iss. C13, pp. 196–198.

Article
Dušková, Sáša. [Bielińska, Maria. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1969, vol. 18, iss. C16, pp. 162–165.

Article
Dušková, Sáša. [Bock, Friedrich. Studien zu den Originalregistern Innocenz' III; Studien zu den Registern Innocenz' IV]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 154–159.

Article
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Die Brünner am 6.-8. Juni 1968 auf der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně Universität veranstaltete Konferenz auf das Thema "Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 161–174.

Article
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Česká listina v době přemyslovské : (nástin vývoje). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 13, iss. C11, pp. 51–72.

Chapter
Dušková, Sáša. Dva zvláštní případy konfirmačních listin Václava II. : Listina tepelská a herburská. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 91–117.

Chapter
Dušková, Sáša; Šebánek, Jindřich. Ein Additamentum zum CDB IV. : (Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen im Zeitalter Wenzels I. und Bayern). In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 65–72.

Article
Dušková, Sáša. Formelsammlungen in der böhmischen königlichen Přemyslidenkanzlei. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 121–124.

Article
Dušková, Sáša. Formulář Tobiáše z Bechyně ve světle listin pražských biskupů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 53–71.

Article
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. IV. Internationaler Kongress für Diplomatik in Budapest. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 188–191.

Chapter
Dušková, Sáša. Listiny na trnavské statky královny Konstancie. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 29–38.

Article
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša. Na okraj referátu I. Hlaváčka v MIÖG. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 187–188.

Chapter
Dušková, Sáša. Nejstarší písemná zpráva o Sobotce. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 133–142.

Article
Dušková, Sáša. Neznámá křižovnická listina ve formulářové sbírce biskupa Tobiáše z Bechyně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 303–311.

Article
Dušková, Sáša. Naše listiny doby přemyslovské pro nižší světské feudály a otázka šlechtických archivů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 56–78.

Article
Dušková, Sáša. Kdo byl notář Jindřich. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 59–74.

Chapter
Dušková, Sáša. Operum Henrici Šebánek conspectus. In: Folia diplomatica. I. 1971, pp. 327–330.

Chapter
Dušková, Sáša. Práce doc. dr. S. Duškové, DrSc.. In: Šebánek, Jindřich. , Dušková, Sáša. Výbor studií k českému diplomatáři. 1981, pp. 169–172.

Chapter
Dušková, Sáša; Šebánek, Jindřich. Praefatio. In: Folia diplomatica. II. 1976, pp. 5.

Chapter
Dušková, Sáša. Praefatio. In: Folia diplomatica. I. 1971, pp. 7–8.