Hajnalová, Mária

Varianty jmen:

Hajnalová, Mária (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Čaplovič, Dušan; Hajnalová, Mária; Hanuliak, Milan; Ruttkay, Alexander. Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 11–25.

Článek
Kustár, Rozália; Lantos, Andrea; Hajnalová, Mária; Sümegi, Pál. Výskum neolitického sídliska na lokalite Harta-Gátőrház. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 23–43.