Hlobil, Ivo

Varianty jmen:

Hlobil, Ivo (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Hlobil, Ivo. Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 87–93.

Kapitola
Hlobil, Ivo. Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 129–134.