Hlobil, Ivo

Name variants:

Hlobil, Ivo (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Hlobil, Ivo. Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 87–93.

Chapter
Hlobil, Ivo. Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 129–134.