Hložek, Josef

Varianty jmen:

Hložek, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Gersdorfová, Zlata; Hložek, Josef; Menšík, Petr; Procházka, Milan. Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 493–505.

Článek
Hložek, Josef; Křivánek, Roman; Menšík, Petr. Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 223–242.

Článek
Hložek, Josef; Baierl, Petr; Kasl, Filip; Menšík, Petr; Procházka, Milan. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 399–414.

Článek
Hložek, Josef; Savková, Jarmila; Volák, Josef. Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 65–85.

Článek
Hložek, Josef; Menšík, Petr; Dobisíková, Miluše. Pohřby a další nálezy lidských lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 77–93.

Článek
Hložek, Josef; Menšík, Petr; Štaffen, Zdeněk; Gersdorfová, Zlata; Procházka, Milan. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky : k otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 539–547.

Článek
Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1113–1125.