Hroch, Jaroslav

Varianty jmen:

Hroch, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosoii. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 171–177.

Článek
Hroch, Jaroslav. Diskurs, metafora a interpretace : k pojetí hetmeneutiky u P. Ricoeura v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, roč. 42, č. B40, s. 31–40.

Článek
Hroch, Jaroslav. Hans-Georg Gadamer, nacionální socialismus a paměť doby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, roč. 57, č. B55, s. 21–30.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 145–168.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Hermeneutika a evropská filosofie 20. století. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, s. 38–106.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Hermeneutika a evropská filosofie 20. století. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, s. 38–106.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Hroch, Jaroslav. Praxe a tradice: kritika filozofické hermeneutiky H.-G. Gadamera]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1991, roč. 40, č. B38, s. 75–77.

Článek
Hroch, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd : (symbol, archetyp a aktualizace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, roč. 49, č. B47, s. 113–125.

Článek
Hroch, Jaroslav. K filozofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2006, roč. 55, č. B53, s. 49–67.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Lewis, Hywel D. Freedom and alienation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 95–96.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Obsah. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, s. 204.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Předmluva. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, s. 7–11.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Předmluva. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, s. 7–11.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Problém porozumění v soudobé anglo-americké filosofii. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, s. 107–171.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a vznik novodobé filosofické hermeneutiky. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, s. 12–37.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a vznik novodobé filosofické hermenutiky. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 2003, s. 12–37.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění v soudobé anglo-americké filosofii. In: Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 1997, s. 107–171.

Článek
Hroch, Jaroslav. Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, roč. 47, č. B45, s. 5–17.

Kapitola
Hroch, Jaroslav. Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 142–144.

Článek
Hroch, Jaroslav. R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 69–78.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 87–88.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Smreková, Dagmar; Palovičová, Zuzena. Podnikateľská a enviromentálna etika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, roč. 49, č. B47, s. 167–170.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Střítecký, Jaroslav. Dějiny a dějinnost: studie k problému jednoty a jednotlivého u Diltheye a Kanta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 113–114.