Jedličková, Alice

Varianty jmen:

Jedličková, Alice (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Jedličková, Alice. Jeden model a různé zájmy : konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 98–125.

Článek
Jedličková, Alice. Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 21–34.

Článek
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 115–136.

Článek
Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava. Tvořivý popis. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 18–24.

Článek
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139–149.