Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?

Název: Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139-149
Rozsah
139-149
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.