Jindráček, Václav

Varianty jmen:

Jindráček, Václav (preferováno)
Jaluška, Matouš
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Jaluška, Matouš; Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 69–99.

Článek
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139–149.

Článek
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 45–68.