Jindráček, Václav

Name variants:
Jindráček, Václav (preferred)
Jaluška, Matouš
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021.