Jindráček, Václav

Name variants:

Jindráček, Václav (preferred)
Jaluška, Matouš
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Jaluška, Matouš; Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 69–99.

Article
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–149.

Article
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 45–68.