Kalhous, David

Varianty jmen:

Kalhous, David (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Kalhous, David. Čeští velmoži 10. věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 5–13.

Článek
Kalhous, David. Creating bonds, creating memories : monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. Studia historica Brunensia. 2018, roč. 65, č. 1, s. 37–50.

Článek
Kalhous, David. Koruna česká a polská? : střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, roč. 50, č. C48, s. 5–16.

Článek
Kalhous, David. Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 33–59.

Článek
Kalhous, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 11–23.