Kalhous, David

Name variants:

Kalhous, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Kalhous, David. Čeští velmoži 10. věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 5–13.

Article
Kalhous, David. Creating bonds, creating memories : monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. Studia historica Brunensia. 2018, vol. 65, iss. 1, pp. 37–50.

Article
Kalhous, David. Koruna česká a polská? : střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, vol. 50, iss. C48, pp. 5–16.

Article
Kalhous, David. Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 33–59.

Article
Kalhous, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 11–23.