Kazlepka, Zdeněk

Varianty jmen:

Kazlepka, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Kazlepka, Zdeněk. Dvě kresby Vittoria Marii Bigariho v českých grafických sbírkách. Opuscula historiae artium. 2013, roč. 62, č. 1, s. 80–91.

Kapitola
Kazlepka, Zdeněk. Gallerie Collalto : několik skic jedné "kunstkomory" období biedermeieru. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 687–[698].

Článek
Kazlepka, Zdeněk. Johann Georg Herkommer a "stříbrný" oltář u brněnských augustiniánů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 171–186.

Článek
Kazlepka, Zdeněk. Kresba pro kardinála Troyera : tři kreslířské záznamy intronizačního ceremoniálu Ferdinanda Julia Troyera. Opuscula historiae artium. 2017, roč. 66, č. 1, s. 86–95.

Článek
Kazlepka, Zdeněk. Poslední kníže a múzy : Alois Václav kníže Kounic-Rietberg jako objednavatel uměleckých děl. Opuscula historiae artium. 2019, roč. 68, č. 1, s. 84–93.

Článek
Kazlepka, Zdeněk. Vidi del buon Signor l'anima forte! : portréty Diega d'Aragona Pignatelliho od Franceska Solimeny a jeho dílny. Opuscula historiae artium. 2019, roč. 68, č. 2, s. 282–289.