Kolaříková, Olga

Varianty jmen:

Kolaříková, Olga (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Kolaříková, Olga. K otázce faktorů rodinného prostředí v etiologii dětského dificilního chování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 107–115.

Článek
Kolaříková, Olga. K otázce potenciálních indikátorů extraverze-introverze na úrovni nervových procesů excitace a inhibice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 169–180.

Článek
Kolaříková, Olga. Maskulinní a femininní charakteristiky zájmových preferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 61–79.

Článek
Kolaříková, Olga. Náboženskost T.G. Masaryka z aspektu psychologie. Religio. 1994, roč. 2, č. 2, s. 119–130.

Článek
Kolaříková, Olga. Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 23–29.

Článek
Kolaříková, Olga. Pohledy na psychologii náboženství. Religio. 1996, roč. 4, č. 1, s. 3–16.

Článek
Kolaříková, Olga. Z činnosti Dětské psychologické poradny v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 146–147.