Kolaříková, Olga

Name variants:

Kolaříková, Olga (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Kolaříková, Olga. K otázce faktorů rodinného prostředí v etiologii dětského dificilního chování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, vol. 11, iss. B9, pp. 107–115.

Article
Kolaříková, Olga. K otázce potenciálních indikátorů extraverze-introverze na úrovni nervových procesů excitace a inhibice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, vol. 21, iss. I7, pp. 169–180.

Article
Kolaříková, Olga. Maskulinní a femininní charakteristiky zájmových preferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, vol. 23, iss. I9, pp. 61–79.

Article
Kolaříková, Olga. Náboženskost T.G. Masaryka z aspektu psychologie. Religio. 1994, vol. 2, iss. 2, pp. 119–130.

Article
Kolaříková, Olga. Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 23–29.

Article
Kolaříková, Olga. Pohledy na psychologii náboženství. Religio. 1996, vol. 4, iss. 1, pp. 3–16.

Article
Kolaříková, Olga. Z činnosti Dětské psychologické poradny v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 146–147.