Lebeda, Josef

Varianty jmen:

Lebeda, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Lebeda, Josef. České polonofilství a srbofilství v 19. století v několika krátkých poznámkách. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 3, s. 36–38.

Článek
Lebeda, Josef. Jeden čapkovský ohlas u lužických srbů [i.e. Lužických Srbů]. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 43.

Článek
Lebeda, Josef. Počátky soustavné české sorabistiky v životě a díle Josefa Dobrovského. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 34–38.

Článek
Lebeda, Josef. Sorabika [i.e. sorabistika] a sorabistická korespondence Otakara Vočadla. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 18–24.

Článek
Lebeda, Josef. Výročí významné osobnosti lužickosrbské kultury. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 1, s. 50–51.