Lebeda, Josef

Name variants:

Lebeda, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Lebeda, Josef. České polonofilství a srbofilství v 19. století v několika krátkých poznámkách. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 36–38.

Article
Lebeda, Josef. Jeden čapkovský ohlas u lužických srbů [i.e. Lužických Srbů]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 43.

Article
Lebeda, Josef. Počátky soustavné české sorabistiky v životě a díle Josefa Dobrovského. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 3, pp. 34–38.

Article
Lebeda, Josef. Sorabika [i.e. sorabistika] a sorabistická korespondence Otakara Vočadla. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 18–24.

Article
Lebeda, Josef. Výročí významné osobnosti lužickosrbské kultury. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 1, pp. 50–51.