Lekov, Ivan

Varianty jmen:

Lekov, Ivan (preferováno)
Леков, Иван
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Lekov, Ivan. Встъпителен доклад : на проф. Иван Леков, член-кореспондент на БАН. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 7–9.

Kapitola
Lekov, Ivan. Един от възможните аспекти за класификация на структурните типове на простите изречения в славянските езици. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 75–78.

Kapitola
Lekov, Ivan. Изказване по докладите на симпозиума. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 389.

Kapitola
Lekov, Ivan. Общая проблематика синтасиса. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 34–35.

Kapitola
Lekov, Ivan. Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 301–302.