Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици)

Název: Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици)
Transliterovaný název
Obratna (smislovna i formalna) vrăzka v slovoformen sintagmatičen i kontekstov aspekt : (vărchu material ot slavjanskite ezici)
Autor: Lekov, Ivan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 13-18
Rozsah
13-18
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.