Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици)

Autor: Lekov, Ivan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 13-18
Rozsah
13-18
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Document