Mandát, Jaroslav

Varianty jmen:

Mandát, Jaroslav (preferováno)
Мaндaт, Яpocлaв
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Dostojevskij a naše země. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, s. 49–57.

Článek
Dostál, Bořivoj. Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 135–201.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Folklorismus doby předpuškinské v Rusku. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 21–66.

Článek
Mandát, Jaroslav. Heизвecтнaя aвтoбиoгpaфия A.И. Эpтeля : (из apxивa Aвг. Bpзaля). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 215–221.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. K metodologii literárně folklórních vztahů. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 7–20.

Kapitola
Palas, Karel. K провлематике овластной ролународной литературы XVIII века. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, s. 87–89.

Článek
Stupka, Vladimír. Ke studiu zdrojů Verhaerenovy básnické krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 117–128.

Článek
Mandát, Jaroslav. Kniha o Dostojevském a proti "dostojevštině". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 164–170.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka na Rusi : (kapitola z teorie a dějin ruského pohádkového eposu). In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 67–92.

Kniha

Článek
Mandát, Jaroslav. Neznámý dopis D.N. Mamina-Sibirjaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 161–164.

Článek
Mandát, Jaroslav. Nové sovětské práce o lidové pohádce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 127–133.

Článek
Mandát, Jaroslav. Nový slovník ruských spisovatelů : (na okraj teorie a dějin naukové prózy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 131–134.

Článek
Mandát, Jaroslav. Otázky studia staroruského písemnictví ve světle současné sovětské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 94–107.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Po stopách ústní zkazky v ruské rukopisné tradici 17.-18. století. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 93–131.

Článek
Mandát, Jaroslav. Počátky ruského epistolárního románu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 41–47.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Poznámky. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 133–153.

Článek
Vignatiová, Jana. Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975-1977. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 95–108.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Předmluva. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 5.

Článek
Mandát, Jaroslav. Prof. P.G. Bogatyrjov v v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 201.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Puškinův lékař František Peschl : (fakta a legendy). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 481–485.

Kapitola
Mandát, Jaroslav. Russisches Volksmärchen in der russischen literarischen Entwicklung (Epoche vor Puškin) : Zusammenfassung. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, s. 156–158.

Článek
Závodský, Artur. Satira jako zbraň literární kritiky : (na okraj literárních satir F.L. Čelakovského z dvacátých let 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 43–54.

Článek
Mandát, Jaroslav. [Sivek, Alois. Ondráš z Janovic]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 110–113.

Článek
Mandát, Jaroslav. Sovětská literární věda o A.P. Kernové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, roč. 24, č. D22, s. 117–118.