Mandát, Jaroslav

Name variants:

Mandát, Jaroslav (preferred)
Мaндaт, Яpocлaв
Content type
Displaying 1 - 25 of 42.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Dostojevskij a naše země. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 49–57.

Article
Dostál, Bořivoj. Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 135–201.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Folklorismus doby předpuškinské v Rusku. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 21–66.

Article
Mandát, Jaroslav. Heизвecтнaя aвтoбиoгpaфия A.И. Эpтeля : (из apxивa Aвг. Bpзaля). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 215–221.

Chapter
Mandát, Jaroslav. K metodologii literárně folklórních vztahů. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 7–20.

Chapter
Palas, Karel. K провлематике овластной ролународной литературы XVIII века. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, pp. 87–89.

Article
Stupka, Vladimír. Ke studiu zdrojů Verhaerenovy básnické krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 117–128.

Article
Mandát, Jaroslav. Kniha o Dostojevském a proti "dostojevštině". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 164–170.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka na Rusi : (kapitola z teorie a dějin ruského pohádkového eposu). In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 67–92.

Article
Mandát, Jaroslav. Neznámý dopis D.N. Mamina-Sibirjaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 161–164.

Article
Mandát, Jaroslav. Nový slovník ruských spisovatelů : (na okraj teorie a dějin naukové prózy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 131–134.

Article
Mandát, Jaroslav. Nové sovětské práce o lidové pohádce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 127–133.

Article
Mandát, Jaroslav. Otázky studia staroruského písemnictví ve světle současné sovětské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 94–107.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Po stopách ústní zkazky v ruské rukopisné tradici 17.-18. století. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 93–131.

Article
Mandát, Jaroslav. Počátky ruského epistolárního románu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 41–47.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Poznámky. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 133–153.

Article
Vignatiová, Jana. Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu jihozápadního předhradí Břeclavi-Pohanska za léta 1975-1977. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 95–108.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Předmluva. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 5.

Article
Mandát, Jaroslav. Prof. P.G. Bogatyrjov v v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 201.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Puškinův lékař František Peschl : (fakta a legendy). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 481–485.

Chapter
Mandát, Jaroslav. Russisches Volksmärchen in der russischen literarischen Entwicklung (Epoche vor Puškin) : Zusammenfassung. In: Mandát, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1960, pp. 156–158.

Article
Závodský, Artur. Satira jako zbraň literární kritiky : (na okraj literárních satir F.L. Čelakovského z dvacátých let 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 43–54.

Article
Mandát, Jaroslav. [Sivek, Alois. Ondráš z Janovic]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 110–113.

Article
Mandát, Jaroslav. Sovětská literární věda o A.P. Kernové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, vol. 24, iss. D22, pp. 117–118.