Masařík, Zdeněk

Varianty jmen:

Masařík, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 83.

Kapitola
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 11–45.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Anmerkungen. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, s. 128–136.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 22–26.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Arndt, Erwin. Luthers deutsches Sprachschaffen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 240–242.

Kapitola
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 47–316.

Článek
Masařík, Zdeněk. Bemerkungen zum analytischen Futur im Deutschen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1994, roč. 9, č. 1, s. 61–67.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Bemerkungen zur Morphologie. In: Masařík, Zdeněk. Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in Mähren. c1985, s. 119–133.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Besch, Werner. Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh.: Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 201–202.

Článek
Masařík, Zdeněk. Brünner germanistisches Jubiläum : [zum 60. Geburtstag von Doz. Jaromír Zeman]. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2005, roč. 19, č. 1, s. 17–21.

Kapitola
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 317–345.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Daniels, Karlheinz. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 242–244.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Das Stadtrechtsbuch von Sillein: Einleitung. Edition und Glosar von Ispo Tapani Piirainen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 263–264.

Článek
Šlosar, Dušan. Derivační vyjadřování vidových protikladů ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 15–21.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 221–225.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Die wichtigsten Abkürzungen. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, s. 142.

Článek
Kutal, Albert. Dvacátá léta Jaroslava Krále. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 61–74.

Článek
Masařík, Zdeněk. Ein Beitrag zur deutschen Kanzleisprache in Olmütz im 15. und 16. Jh.. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1977, roč. 1, č. 1, s. 23–44.

Článek
Masařík, Zdeněk. Einige Bemerkungen zur Erforschung der deutchen Urkundensprache. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 65–73.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Einleitung. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, s. 5–9.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Einleitung. In: Masařík, Zdeněk. Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in Mähren. c1985, s. 7–10.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Filičeva, N.I. История немецкого языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 157–159.

Kapitola
Masařík, Zdeněk. Formenbestand. In: Masařík, Zdeněk. Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. 1966, s. 85–110.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 135–136.