Měšťan, Antonín

Varianty jmen:

Měšťan, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Článek
Měšťan, Antonín. [Baleka, J. Výtvarné umění: výkladový slovník]. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 61–63.

Článek
Měšťan, Antonín. Biografie jednajících postav v Evženu Oněginovi. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 39–42.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, s. 34–40.

Článek
Měšťan, Antonín. [Domov má jméno Daruvar: Literární tvorba Čechů v Chorvatsku]. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 1, s. 61–62.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Funkce klíčového románu. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, s. 263–268.

Článek
Měšťan, Antonín. [Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów]. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 2, s. 71–72.

Článek
Měšťan, Antonín. Hasonlóságok és különbözőségek: tanulmányok a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok köréből. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 68.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Jak dál ve slovakistice v České republice. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, s. 17–20.

Článek
Měšťan, Antonín. [Kneidl, P. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 59–60.

Článek
Měšťan, Antonín. [Literatura a heterogeniczność kultury: poetyka i obraz świata]. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 1, s. 65.

Článek
Měšťan, Antonín. [Literatura na Śląsku czeskim i polskim]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 1, s. 52–53.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Oblíbená slovenská témata českých badatelů. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, s. 5–8.

Článek
Měšťan, Antonín. [Postmodernizm w literatuze [i.e. literaturze] i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej]. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 63–64.

Článek
Měšťan, Antonín. Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990 : Zběrnik. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 1, s. 60–61.

Článek
Měšťan, Antonín. [Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990. Zběrnik]. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 46–47.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Slovensko v názvech pražských ulic. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 114–115.

Článek
Měšťan, Antonín. Sociologie literatury Karla Krejčího. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 192–194.

Článek
Měšťan, Antonín. [Studia slavica finlandesia]. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 71.

Článek
Měšťan, Antonín. [The early poetry of Jaroslav Seifert]. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 54–55.

Článek

Článek
Měšťan, Antonín. [Waegemans, E.: Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden]. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 62–63.