Michna, Pavel

Varianty jmen:

Michna, Pavel (preferováno)
Michna, Pavel J.
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Michna, Pavel. Archeologický průzkum historického jádra města Olomouce, ulice Barvířské (Předběžná zpráva o první etapě). Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 271–281.

Článek
Michna, Pavel. Archeologický průzkum historického jádra města Uničova (Předběžná zpráva). Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 205–230.

Článek
Michna, Pavel. Eine Steinofen-Luftheizung in der Bischofsburg Melice bei Vyškov in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 211–216.

Článek
Michna, Pavel. Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : pokus o rekonstrukci. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 333–360.

Článek
Unger, Josef; Michna, Pavel. Mladohradištní a středověké nálezy z Deblína (okres Brno-venkov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, s. 192–195.

Článek
Michna, Pavel. 60. narozeniny Borise Novotného. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 521–522.

Článek
Michna, Pavel. Pozdně středověký závěs na klíče z Olomouce. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 605–612.

Článek
Michna, Pavel. Středověká keramika ve sbírkách Prehistorického ústavu University J.E. Purkyně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 139–141.

Článek
Michna, Pavel. Takzvané "brněnské poháry" ve sbírkách musea v Tišnově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 365–366.

Článek
Goš, Vladimír; Michna, Pavel; Unger, Josef. Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 135–137.

Článek
Unger, Josef; Michna, Pavel; Koštuřík, Pavel. Zjišťovací výzkum středověkého opevněného objektu v trati "Na hrádku" u obce Lhotice (okr. Třebíč). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 366–369.