Mutlová, Petra

Varianty jmen:

Mutlová, Petra (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Kapitola
Mutlová, Petra. Apologie a utrakvismus. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 29–51.

Kapitola
Mutlová, Petra. Autority v promočních projevech Jana Husa a výuka na pražské artistické fakultě. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, s. 39–53.

Kapitola
Mutlová, Petra. Biografie Mikuláše "z Drážďan". In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 11–28.

Kapitola
Mutlová, Petra. Dochované rukopisy Apologie. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 61–72.

Kapitola
Mutlová, Petra. Filiace rukopisů. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 73–87.

Kapitola
Mutlová, Petra. Kodikologické poznámky. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 53–59.

Článek
Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra. Melancholy about the lay chalice : the polemic between John of Capistrano and John of Borotín. Graeco-Latina Brunensia. 2022, roč. 27, č. 2, s. 85–99.

Kniha
Hus, Jan; Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021

Článek
Mutlová, Petra. Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice). Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 295–312.

Kapitola
Mutlová, Petra; Nicolaus Dresdensis. Nicolai Dresdensis Apologia. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 107–233.

Kapitola
Mutlová, Petra. Obsah. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 5–6.

Článek
Mutlová, Petra; Stehlíková, Dana. Originální výtvor české reformace? : příspěvek k bohemikální básnické tvorbě v Jenském kodexu. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, č. 1, s. 81–92.

Kapitola
Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Prameny a literatura k promočním promluvám. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, s. 196–200.

Kapitola
Mutlová, Petra. Přílohy. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 236–241.

Kapitola
Mutlová, Petra. Resumé. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 89–90.

Článek
Mutlová, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine : o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 21–36.

Kapitola
Mutlová, Petra. Seznam použité literatury. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 93–106.

Článek
Mutlová, Petra. [Silagiová, Zuzana; Šedinová, Hana; Kitzler, Petr, ed. Donum magistrae: ad honorem Dana Martinková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, roč. 57, č. N13, s. 146–147.

Článek
Havel, Dalibor; Mutlová, Petra; Nechutová, Jana; Stehlíková, Dana. Slovo úvodem. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 5–9.

Kapitola
Mutlová, Petra. Summary. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 91–92.

Kapitola
Mutlová, Petra. Úvod. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, s. 7–10.