Mutlová, Petra

Name variants:

Mutlová, Petra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Chapter
Mutlová, Petra. Apologie a utrakvismus. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 29–51.

Chapter
Mutlová, Petra. Autority v promočních projevech Jana Husa a výuka na pražské artistické fakultě. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, pp. 39–53.

Chapter
Mutlová, Petra. Biografie Mikuláše "z Drážďan". In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 11–28.

Chapter
Mutlová, Petra. Dochované rukopisy Apologie. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 61–72.

Chapter
Mutlová, Petra. Filiace rukopisů. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 73–87.

Chapter
Mutlová, Petra. Kodikologické poznámky. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 53–59.

Article
Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra. Melancholy about the lay chalice : the polemic between John of Capistrano and John of Borotín. Graeco-Latina Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 85–99.

Book
Hus, Jan; Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021

Article
Mutlová, Petra. Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice). Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 295–312.

Chapter
Mutlová, Petra; Nicolaus Dresdensis. Nicolai Dresdensis Apologia. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 107–233.

Chapter
Mutlová, Petra. Obsah. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 5–6.

Article
Mutlová, Petra; Stehlíková, Dana. Originální výtvor české reformace? : příspěvek k bohemikální básnické tvorbě v Jenském kodexu. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 81–92.

Chapter
Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Prameny a literatura k promočním promluvám. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021, pp. 196–200.

Chapter
Mutlová, Petra. Přílohy. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 236–241.

Chapter
Mutlová, Petra. Resumé. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 89–90.

Article
Mutlová, Petra. Sed prugdulor, finis sine fine : o edici Apologie Mikuláše z Drážďan. Studia historica Brunensia. 2009, vol. 56, iss. 1-2, pp. 21–36.

Chapter
Mutlová, Petra. Seznam použité literatury. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 93–106.

Article
Mutlová, Petra. [Silagiová, Zuzana; Šedinová, Hana; Kitzler, Petr, ed. Donum magistrae: ad honorem Dana Martinková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2008, vol. 57, iss. N13, pp. 146–147.

Article
Havel, Dalibor; Mutlová, Petra; Nechutová, Jana; Stehlíková, Dana. Slovo úvodem. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 5–9.

Chapter
Mutlová, Petra. Summary. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 91–92.

Chapter
Mutlová, Petra. Úvod. In: Mutlová, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 2015, pp. 7–10.