Oplatek, Stanislav

Varianty jmen:

Oplatek, Stanislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Oplatek, Stanislav. [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině]. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 287–288.

Článek
Oplatek, Stanislav. Letní škola lingvistiky v Dačicích 2009. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 4, s. 45–46.

Článek
Oplatek, Stanislav. Ohlédnutí za IV. filologickou konferencí v Minsku. Новая русистика. 2015, roč. 8, č. 2, s. 84–89.

Článek
Oplatek, Stanislav. Projevy izolační slovotvorby v ruské archeologické terminologii ve srovnání s českou. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 4, s. 28–37.

Článek
Oplatek, Stanislav. Recenzní zpráva na sborník Русский язык: система и функционирование. Новая русистика. 2015, roč. 8, č. 2, s. 69–74.

Článek
Oplatek, Stanislav. [Surovčák, Martin. Základy albanistiky]. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 132–136.

Článek
Oplatek, Stanislav. Typologická klasifikace rusko-české archeologické terminologie jako odraz jazykové typologie současné ruštiny?. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 193–205.

Článek
Oplatek, Stanislav. Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 81–90.

Článek
Oplatek, Stanislav. [Калита, И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность]. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 298–304.

Článek
Oplatek, Stanislav. [Тестелец, Я.Г. Введение в общий синтаксис]. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 313–314.