Oplatek, Stanislav

Name variants:

Oplatek, Stanislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Oplatek, Stanislav. [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštině a slovenčině]. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 287–288.

Article
Oplatek, Stanislav. Letní škola lingvistiky v Dačicích 2009. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 4, pp. 45–46.

Article
Oplatek, Stanislav. Ohlédnutí za IV. filologickou konferencí v Minsku. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 2, pp. 84–89.

Article
Oplatek, Stanislav. Projevy izolační slovotvorby v ruské archeologické terminologii ve srovnání s českou. Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 4, pp. 28–37.

Article
Oplatek, Stanislav. Recenzní zpráva na sborník Русский язык: система и функционирование. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 2, pp. 69–74.

Article
Oplatek, Stanislav. [Surovčák, Martin. Základy albanistiky]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 132–136.

Article
Oplatek, Stanislav. Typologická klasifikace rusko-české archeologické terminologie jako odraz jazykové typologie současné ruštiny?. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 193–205.

Article
Oplatek, Stanislav. Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 81–90.

Article
Oplatek, Stanislav. [Калита, И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 298–304.

Article
Oplatek, Stanislav. [Тестелец, Я.Г. Введение в общий синтаксис]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 313–314.