Parma, David

Varianty jmen:

Parma, David (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Nývltová Fišáková, Miriam; Parma, David. Hrátky s kostmi. Astragaly jako doklady her v mladém pravěku. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 113–122.

Článek
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20092010, roč. 58-59, č. M14-15, s. 113–130.

Článek
Parma, David; Fojtík, Pavel. K datování věteřovských keramických souborů na střední Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 99–120.

Článek
Parma, David. K problematice zázemí přerovského hradu v mladohradištním období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 177–195.

Článek
Chvojka, Ondřej; Parma, David. Keramický podstavec mladší doby bronzové z Ivanovic na Hané. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 77–88.

Kapitola
Parma, David. Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, s. 123–138.

Článek
Parma, David; Holubová, Zuzana; Rybářová, Klára. Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 21–46.