K problematice zázemí přerovského hradu v mladohradištním období

Název: K problematice zázemí přerovského hradu v mladohradištním období
Variantní název:
  • Problematics of the Přerov castle rear in the early Middle Ages
Autor: Parma, David
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. [177]-195
Rozsah
[177]-195
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slovanskému osídlení v oblasti dnešního Přerova byla poprvé věnována pozornost již v minulém století, a to zejména v souvislosti se známými pohřebišti v Předmostí. Počátky systematičtějšího výzkumu zde ale souvisejí až s překvapivými výsledky záchranného výzkumu v areálu raně středověkého hradiště na Horním náměstí, probíhajícího od roku 1984 s přestávkami dodnes. Archeologické aktivity se však v Přerově neomezily pouze na tento prostor, souběžně bylo sledováno množství dalších lokalit na katastru města, soustavně narušovaných stavební činností. Jedna z těchto rozsahem spíše menších akcí je vyhodnocena v této práci.