Pečman, Rudolf

Varianty jmen:

Pečman, Rudolf (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 184.

Článek
Pečman, Rudolf. Anthologie der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1980, roč. 29, č. H15, s. 93–95.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Appendix citací. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, s. 261–262.

Článek
Pečman, Rudolf. Ästhetisch-theoretische Ausgangspunkte und stilistische Verwandtschaft im Schaffen von Jiří Benda und Ludwig van Beethoven : (Versuch um eine Komparation). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1967, roč. 16, č. H2, s. 43–52.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Autorovo slovo na závěr. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 413–415.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Bach a Vivaldi. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 325–334.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Bach, Zelenka, Vivaldi. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 341–345.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Beethoven nabízí služby divadlu. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, s. 35–38.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Beethovenovy operní plány. In: Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981, s. 139–144.

Kniha
Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981

Kapitola
Pečman, Rudolf. Beethovenův odkaz dnešku : Prosperovské meditace. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, s. 7–12.

Článek
Pečman, Rudolf. Begegnungen mit Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 20032005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 47–49.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Benátky – město snů, radosti i nostalgie. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 59–64.

Článek
Pečman, Rudolf. Benda's "The village market" as a precursor of "Fidelio" : reflections on a marginal note by Vladimír Helfert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 141–150.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Bibliografické údaje o otištěných textech. In: Pečman, Rudolf. Hudební kontexty staré Itálie. 2006, s. 276–277.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Brilantní díla, jejich úspěch u řady znalců, také však "průměrná" operní tvorba. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 163–168.

Článek
Pečman, Rudolf. Brněnská muzikologie v časech minulých : panorama faktů a vzpomínek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19901991, roč. 39-40, č. H25-26, s. 91–103.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Čechy a Itálie. In: Pečman, Rudolf. Hudební kontexty staré Itálie. 2006, s. 9–45.

Článek
Racek, Jan. Česká hudba a regionalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 7–20.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Cesta k Beethovenovi. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, s. 13–33.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Cesta k vavřínům. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 97–104.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Chef-d'oeuvre, dílo vpravdě mistrovské. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, s. 229–248.

Kapitola
Pečman, Rudolf. Chronologie der geplanten Opern Beethovens. In: Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981, s. 125–129.

Článek
Racek, Jan. Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 5–38.

Článek
Pečman, Rudolf. Corellis Concerti grossi als Vorboten des Klassizismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, roč. 17, č. H3, s. 29–42.

Článek
Pečman, Rudolf. C.Ph.E. Bach und die Affektenlehre : (Bemerkungen zur Aufführungspraxis). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 20012002, roč. 50-51, č. H36-37, s. 17–22.