Pečman, Rudolf

Name variants:

Pečman, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 184.

Article
Pečman, Rudolf. Anthologie der Oper des 17. und 18. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1980, vol. 29, iss. H15, pp. 93–95.

Chapter
Pečman, Rudolf. Appendix citací. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, pp. 261–262.

Article
Pečman, Rudolf. Ästhetisch-theoretische Ausgangspunkte und stilistische Verwandtschaft im Schaffen von Jiří Benda und Ludwig van Beethoven : (Versuch um eine Komparation). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1967, vol. 16, iss. H2, pp. 43–52.

Chapter
Pečman, Rudolf. Autorovo slovo na závěr. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 413–415.

Chapter
Pečman, Rudolf. Bach a Vivaldi. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 325–334.

Chapter
Pečman, Rudolf. Bach, Zelenka, Vivaldi. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 341–345.

Chapter
Pečman, Rudolf. Beethoven nabízí služby divadlu. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, pp. 35–38.

Chapter
Pečman, Rudolf. Beethovenovy operní plány. In: Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981, pp. 139–144.

Book
Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981

Chapter
Pečman, Rudolf. Beethovenův odkaz dnešku : Prosperovské meditace. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, pp. 7–12.

Article
Pečman, Rudolf. Begegnungen mit Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 47–49.

Chapter
Pečman, Rudolf. Benátky – město snů, radosti i nostalgie. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 59–64.

Article
Pečman, Rudolf. Benda's "The village market" as a precursor of "Fidelio" : reflections on a marginal note by Vladimír Helfert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 141–150.

Chapter
Pečman, Rudolf. Bibliografické údaje o otištěných textech. In: Pečman, Rudolf. Hudební kontexty staré Itálie. 2006, pp. 276–277.

Chapter
Pečman, Rudolf. Brilantní díla, jejich úspěch u řady znalců, také však "průměrná" operní tvorba. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 163–168.

Article
Pečman, Rudolf. Brněnská muzikologie v časech minulých : panorama faktů a vzpomínek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 91–103.

Chapter
Pečman, Rudolf. Čechy a Itálie. In: Pečman, Rudolf. Hudební kontexty staré Itálie. 2006, pp. 9–45.

Article
Racek, Jan. Česká hudba a regionalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, vol. 19, iss. H5, pp. 7–20.

Chapter
Pečman, Rudolf. Cesta k Beethovenovi. In: Pečman, Rudolf. Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. 1999, pp. 13–33.

Chapter
Pečman, Rudolf. Cesta k vavřínům. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 97–104.

Chapter
Pečman, Rudolf. Chef-d'oeuvre, dílo vpravdě mistrovské. In: Pečman, Rudolf. Vivaldi a jeho doba. 2008, pp. 229–248.

Chapter
Pečman, Rudolf. Chronologie der geplanten Opern Beethovens. In: Pečman, Rudolf. Beethovens Opernpläne. 1981, pp. 125–129.

Article
Racek, Jan. Collezione di monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga : (contributo alla storia della monodia italiana in Boemia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 5–38.

Article
Pečman, Rudolf. Corellis Concerti grossi als Vorboten des Klassizismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1968, vol. 17, iss. H3, pp. 29–42.

Article
Pečman, Rudolf. C.Ph.E. Bach und die Affektenlehre : (Bemerkungen zur Aufführungspraxis). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 17–22.