Přichystal, Antonín

Varianty jmen:

Přichystal, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Kapitola
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 197–238.

Kapitola
Drápalová, Radka; Přichystal, Antonín. Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, s. 25–33.

Kapitola
Přichystal, Antonín. Petrografické určení surovin kamenných artefaktů z raněstředověké lokality Olomouc – Nemilany. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, s. 199–201.

Článek
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 373–386.

Článek
Nerudová, Zdeňka; Přichystal, Antonín. Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr. Praha-západ). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 9–25.

Článek
Šebela, Lubomír; Přichystal, Antonín. Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky : předběžná studie. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 67–94.