Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr. Praha-západ)

Název: Rozbor kamenné štípané industrie ze sídliště Kosoř (okr. Praha-západ)
Variantní název:
  • Analysis of chipped stone industry from the Kosoř settlement, Praha-západ District
Přispěvatel
Charvátová-Long, Irma (Translator of Summary)
Long, Tony (Translator of Summary)
Nicholls, M. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [9]-25
Rozsah
[9]-25
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve výsledcích technologického rozboru kamenné štípané industrie ze sídliště kultury s lineární keramikou lze pozorovat určité trendy, které odpovídají charakteristikám obdobně datovaných kolekcí z oblasti Čech. Malé množství různé preparační debitáže, odpadu, jader i nástrojů signalizuje, že sídliště v Kosoři bylo spotřebitelskou osadou. Na podkladě analýzy surovin se zdá, že zatímco ve staré fázi LnK byl na sídlišti v Kosoři používán převážně silicit glacigenních sedimentů, ustupuje v klasické fázi jeho význam ve prospěch jiných druhů surovin.
Technological analysis of chipped stone industry from a Linear Pottery Culture settlement in Kosoř shows certain tendencies that correspond to characteristics of collections dated to similar times from the Bohemia region. A small quantity of preparation blanks, waste, cores, but also tools, indicate that the Kosoř settlement was a consumer community. Analysis of raw material sources shows that the raw materials employed in Kosoř in the earlier phase of the Linear Pottery Culture were chiefly erratic flints, which were, in the later phases, replaced by others types of raw material, for example Bohemian Karst-type chert.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.