Pumprová, Anna

Varianty jmen:

Pumprová, Anna (preferováno)
Bujnochová, Anna
Pumprová-Bujnochová, Anna
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Bujnochová, Anna. Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, roč. 52, č. N8, s. 95–109.

Článek
Pumprová, Anna. Kupidovo ztvárnění v De planctu Naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. 217–234.

Článek
Pumprová, Anna. Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. 81–117.

Článek
Bujnochová, Anna. Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, roč. 53, č. N9, s. 117–122.

Článek
Pumprová, Anna. Quadruplex est sensus Sacre scripture : k výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 89–104.

Kapitola
Bujnochová, Anna. Soupis díla. In: Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice. 2002, s. 39–68.

Článek
Pumprová, Anna. Two anonymous sermons from manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 21, č. 2, s. 265–301.

Článek
Pumprová, Anna. Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, č. 2, s. 181–204.