Rusnák, Rastislav

Varianty jmen:

Rusnák, Rastislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Rusnák, Rastislav. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 87–100.

Článek
Krcho, Ján; Rusnák, Rastislav. K problematike datovania vývojových fáz Urbanovej veže v Košiciach. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 47–69.

Článek
Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav. Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 531–550.

Článek
Rusnák, Rastislav. Náčrt stavebného vývoja gotických fáz dominikánskeho konventu v Košiciach. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 553–572.

Článek
Janura, Tomáš; Rusnák, Rastislav; Šimkovic, Michal; Trnkus, Lukáš. Nové poznatky z výskumov hradu Slanec. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 251–272.

Článek
Rusnák, Rastislav. Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 393–407.

Článek
Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav. Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 475–499.