Sesar, Dubravka

Varianty jmen:

Sesar, Dubravka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Sesar, Dubravka. Tri hrvatska slavistička kongresa : (retrospektiva). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 206–208.

Článek
Sesar, Dubravka. O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 4, s. 39–44.