Straková, Theodora

Varianty jmen:

Straková, Theodora (preferováno)
Švehlíková-Straková, Theodora
Švehlíková, Theodora
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Straková, Theodora. Das Musikalieninventar Von Pirnitz (Brtnice) : (ein Beitrag zur Geschichte der Musik in Mähren um die Mitte des 18. Jh.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 279–287.

Článek
Straková, Theodora. Die Questenbergische Musikkapelle und ihr Repertoire. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1996, roč. 45, č. H31, s. 13–23.

Článek
Straková, Theodora. Hudba na jakubském kůru v Brně od 2. pol. 17. do začátku 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1984-1985, roč. 33-34, č. H19-20, s. 105–112.

Kapitola
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, s. 100–103.

Kapitola
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, s. 79–81.

Kapitola
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, s. 159–162.

Článek
Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba : pohled z hlediska písemných pramenů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1982, roč. 31, č. H17, s. 49–59.

Článek
Straková, Theodora. Leoš Janáček a soudobá hudba : (na okraj mezinárodního hudebněvědného kongresu, který se konal v Brně v říjnu 1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 102–106.

Kapitola
Racek, Jan. Les problemes stylistiques de la monodie italienne : (contribution à l'histoire du chant baroque à une voix) : résumé. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, s. 219–228.

Článek
Straková, Theodora. Soupis prací Jana Racka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 417–519.

Článek
Straková, Theodora. Vladimír Helfert v mých vzpomínkách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, roč. 23, č. H9, s. 59–61.