Straková, Theodora

Name variants:

Straková, Theodora (preferred)
Švehlíková-Straková, Theodora
Švehlíková, Theodora
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Straková, Theodora. Hudba na jakubském kůru v Brně od 2. pol. 17. do začátku 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. H19-20, pp. 105–112.

Article
Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba : pohled z hlediska písemných pramenů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1982, vol. 31, iss. H17, pp. 49–59.

Chapter
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. I. díl, Doba, prostředí a situace. 1970, pp. 100–103.

Chapter
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. III. díl. Část první, Dílo literární a hudební. 1973, pp. 159–162.

Chapter
Racek, Jan. Kryštof Harant von Polžice und seine Zeit : résumé. In: Racek, Jan. Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život. 1972, pp. 79–81.

Chapter
Racek, Jan. Les problemes stylistiques de la monodie italienne : (contribution à l'histoire du chant baroque à une voix) : résumé. In: Racek, Jan. Stilprobleme der italienischen Monodie : ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. 1965, pp. 219–228.

Article
Straková, Theodora. Leoš Janáček a soudobá hudba : (na okraj mezinárodního hudebněvědného kongresu, který se konal v Brně v říjnu 1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 102–106.

Article
Straková, Theodora. Das Musikalieninventar Von Pirnitz (Brtnice) : (ein Beitrag zur Geschichte der Musik in Mähren um die Mitte des 18. Jh.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 279–287.

Article
Straková, Theodora. Die Questenbergische Musikkapelle und ihr Repertoire. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1996, vol. 45, iss. H31, pp. 13–23.

Article
Straková, Theodora. Soupis prací Jana Racka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 417–519.

Article
Straková, Theodora. Vladimír Helfert v mých vzpomínkách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, vol. 23, iss. H9, pp. 59–61.