Sviták, Zbyněk

Varianty jmen:

Sviták, Zbyněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24.

Článek
Sviták, Zbyněk. Cesty české a moravské topografie. Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 1, s. 53–69.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Definice a cíle historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 5–6.

Článek
Sviták, Zbyněk. K patentům konce 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 197–207.

Článek
Sviták, Zbyněk. Kdo byl písař V II 4?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 37–57.

Článek
Sviták, Zbyněk. Klášter magdalenitek v Dobřanech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 9–21.

Článek
Sviták, Zbyněk. Konfirmace Přemysla Otakara II. pro Doksany z roku 1276 ve světle litoměřické listiny z roku 1282. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, roč. 40, č. C38, s. 7–14.

Článek
Sviták, Zbyněk. Legitimační pasy pro soukromé posly. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 189–199.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Mapová zobrazení. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 52–74.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Názvy lokalit v pramenech a jejich ztotožňování se současným stavem. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 30–51.

Článek
Sviták, Zbyněk. Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, roč. 44, č. C42, s. 5–11.

Článek
Krmíčková, Helena; Sviták, Zbyněk. O lokalizaci místního jména "Pyspiz" : (in margine CDB VI). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 53–64.

Článek
Sviták, Zbyněk. Obecné problémy diplomatiky v novověku. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 9–18.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Obsah. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 3.

Článek
Sviták, Zbyněk. Oslavanský klášter a cúda 21. května 1288. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 105–114.

Článek
Sviták, Zbyněk. Počátky kláštera cisterciaček v Pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 5–16.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Prameny historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 7–9.

Článek
Severin, Karel; Sviták, Zbyněk. Přeseka. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 419–429.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Rekonstrukce komunikační sítě. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 100–105.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Rekonstrukce osídlení. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 97–99.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Současné výstupy historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 23–29.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Stručný přehled vývoje topografického popisu území. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 10–22.

Článek
Sviták, Zbyněk. The digitalization of Early Modern sources : the case of normative regulations regarding Moravia in the Early Modern period. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 2, s. 111–117.

Kapitola
Sviták, Zbyněk. Územní vývoj českých zemí. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, s. 75–96.