Sviták, Zbyněk

Name variants:

Sviták, Zbyněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Sviták, Zbyněk. Cesty české a moravské topografie. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 53–69.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Definice a cíle historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 5–6.

Article
Sviták, Zbyněk. K patentům konce 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. 197–207.

Article
Sviták, Zbyněk. Kdo byl písař V II 4?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 37–57.

Article
Sviták, Zbyněk. Klášter magdalenitek v Dobřanech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. 9–21.

Article
Sviták, Zbyněk. Konfirmace Přemysla Otakara II. pro Doksany z roku 1276 ve světle litoměřické listiny z roku 1282. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 7–14.

Article
Sviták, Zbyněk. Legitimační pasy pro soukromé posly. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 189–199.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Mapová zobrazení. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 52–74.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Názvy lokalit v pramenech a jejich ztotožňování se současným stavem. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 30–51.

Article
Sviták, Zbyněk. Několik poznámek k životu a dílu protonotáře Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, vol. 44, iss. C42, pp. 5–11.

Article
Krmíčková, Helena; Sviták, Zbyněk. O lokalizaci místního jména "Pyspiz" : (in margine CDB VI). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. 53–64.

Article
Sviták, Zbyněk. Obecné problémy diplomatiky v novověku. Studia historica Brunensia. 2020, vol. 67, iss. 1, pp. 9–18.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Obsah. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 3.

Article
Sviták, Zbyněk. Oslavanský klášter a cúda 21. května 1288. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 105–114.

Article
Sviták, Zbyněk. Počátky kláštera cisterciaček v Pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 5–16.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Prameny historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 7–9.

Article
Severin, Karel; Sviták, Zbyněk. Přeseka. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 419–429.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Rekonstrukce komunikační sítě. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 100–105.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Rekonstrukce osídlení. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 97–99.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Současné výstupy historické topografie. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 23–29.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Stručný přehled vývoje topografického popisu území. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 10–22.

Article
Sviták, Zbyněk. The digitalization of Early Modern sources : the case of normative regulations regarding Moravia in the Early Modern period. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. 111–117.

Chapter
Sviták, Zbyněk. Územní vývoj českých zemí. In: Sviták, Zbyněk. Úvod do historické topografie českých zemí. 2014, pp. 75–96.