Tichý, Aleš

Varianty jmen:

Tichý, Aleš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Tichý, Aleš. Dějiny anglické literatury : (období romantismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 172–173.

Článek
Gabriel, Jiří. Filosofie náboženství a problém metafysiky u Josefa Tvrdého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 49–64.

Kapitola
Tichý, Aleš. Král Claudius v Hamletovi a jeho inscenacích v brněnském Státním divadle. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, s. 165–173.

Článek
Tichý, Aleš. [Newmark, Peter. Approaches to translation]. Brno studies in English. 1983, roč. 15, č. 1, s. 162–163.

Článek
Tichý, Aleš. Remarks on the flow of time in the novels of Henry Fielding. Brno studies in English. 1960, roč. 2, č. 1, s. 55–78.

Článek
Tichý, Aleš. The inorganic plot of Joseph Andrews. Brno studies in English. 1981, roč. 14, č. 1, s. 149–157.

Článek
Tichý, Aleš. [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 181–182.

Článek
Tichý, Aleš. Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 274–276.