Tichý, Aleš

Name variants:

Tichý, Aleš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Tichý, Aleš. Dějiny anglické literatury : (období romantismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 172–173.

Article
Gabriel, Jiří. Filosofie náboženství a problém metafysiky u Josefa Tvrdého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 49–64.

Article
Tichý, Aleš. The inorganic plot of Joseph Andrews. Brno studies in English. 1981, vol. 14, iss. 1, pp. 149–157.

Chapter
Tichý, Aleš. Král Claudius v Hamletovi a jeho inscenacích v brněnském Státním divadle. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, pp. 165–173.

Article
Tichý, Aleš. [Newmark, Peter. Approaches to translation]. Brno studies in English. 1983, vol. 15, iss. 1, pp. 162–163.

Article
Tichý, Aleš. Remarks on the flow of time in the novels of Henry Fielding. Brno studies in English. 1960, vol. 2, iss. 1, pp. 55–78.

Article
Tichý, Aleš. [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 181–182.

Article
Tichý, Aleš. Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 274–276.